www.badaniakierowcow.xyz

Badania Psychologiczne Kierowców


Pracownia Psychotechniczna posiada aktualne zezwolenie Marszałka Województwa Mazowieckiego: Nr 70/2012.
Badanie psychotechniczne jest przeprowadzane przez psychologa uprawnionego do badań psychologicznych kierowców w zakresie psychologii transportu. Dzięki nowoczesnej aparaturze oraz testom rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, badanie umożliwia rzetelną i obiektywną ocenę predyspozycji psychologicznych, motorycznych i intelektualnych kierowców.

Usługi w zakresie diagnostyki psychologicznej osób zatrudnionych na stanowisku:

Co należy zabrać na badanie?

Aby szybko i sprawnie przejść badanie psychologiczne należy przyjść wypoczętym i wyspanym, a w dniu poprzedzającym badanie należy nie spożywać alkoholu ani innego środka psychoaktywnego.

Ponadto należy zabrać ze sobą:
dokumenty (prawo jazdy, dowód osobisty).
aktualne okulary bądź soczewki kontaktowe jeśli używamy.
skierowanie na badanie psychologiczne wystawione przez pracodawcę lub lekarza, jeśli zostanie ono wystawione. Osoby nie posiadające skierowań również zostaną przebadane.

W przypadku kiedy pracodawca opłaca badanie psychologiczne niezbędne do wystawienia rachunku są następujące dane:
pełna nazwa firmy,
adres siedziby,
NIP firmy.

Jak długo trwa badanie?

Badanie trwa ok. 2 godzin. Czas ten jest oczywiście uzależniony od aktualnego stanu zdrowia, samopoczucia oraz wieku. Badanie składa się z kilku etapów:
testy pisemne,
testy aparaturowe,
rozmowa z psychologiem,
omówienie wyników badania,
wystawienie orzeczenia psychologicznego,
wystawienie rachunku za badanie.

Rejestracja telefoniczna pod nr tel: 722 147 437
Email: magdalena.buchman@o2.pl

Rejestracja telefoniczna:
722 147 437

© Pracownia Psychologiczna we Włodawie. Psycholog Magdalena Buchman.
Ul. Sadowa 2, 22-200 Włodawa. 722 147 437 magdalena.buchman@o2.pl