www.badaniakierowcow.xyz

Porady Psychologiczne


Warto rozważyć skorzystanie z terapii, jeżeli doświadczasz:

Celem terapii nie jest samo rozwiązanie problemu, ale poszukiwanie najbardziej optymalnego rozwiązania dla sytuacji, w której znalazł się Klient. Pracując w nurcie terapeutycznym Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach wierzę, że człowiek - posiada odpowiednie narzędzia, umiejętności i zasoby, aby znaleźć najkorzystniejszy dla siebie sposób poradzenia sobie z trudnością. Często zdarza się, że pod wpływem trudnych sytuacji zapominamy o naszym potencjale. Każdy jest jednak pełen zasobów, kompetencji, umiejętności i doświadczeń, które mogą być pomocne w powrocie do równowagi. Dlatego w procesie terapeutycznym skupiam się na tym, "co się sprawdza" i "co pomaga" oraz szukam sposobów rozszerzania powyższych działań na inne płaszczyzny i momenty życia Klienta. To On wyznacza cele i obszary do pracy, jednocześnie oceniając skuteczność podejmowanych działań.

Zawsze ogromną satysfakcje sprawia mi towarzyszenie moim Klientom w realizacji ich celów, zarówno tych dużych jak i małych oraz obserwowanie pozytywnych zmian, które zachodzą w ich życiu.

Główne założenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach:


Prostota tej filozofii jest zaskakująca, co nie jest jednoznaczne z łatwym jej zastosowaniem. Zmiany wymagają wysiłku a niekiedy dużej determinacji, nie zawsze jest to gwarancja sukcesu w 100% - ale na pewno znacznie zwiększa szansę jego osiągnięcia.

Informacje kontaktowe:

Rejestracja telefoniczna pod nr tel: 722 147 437
Email: magdalena.buchman@o2.pl
Facebook: Psycholog TSR

Rejestracja telefoniczna:
722 147 437

© Pracownia Psychologiczna we Włodawie. Psycholog Magdalena Buchman.
Ul. Sadowa 2, 22-200 Włodawa. 722 147 437 magdalena.buchman@o2.pl