www.badaniakierowcow.xyz

O Nas


Krystyna Robak - lekarz, kierownikMagdalena Buchman - mgr psychologii

Pracuje terapeutycznie w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach (TSR). Absolwentka studiów podyplomowych z pedagogiki, psychoonkologii oraz psychologii transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Praktyk metody Dam Radę (Kids’ Skills) oraz "Jestem z Ciebie Dumny".

Ukończyła szkołę trenerów METRUM - trener umiejętności psychospołecznych. Odbyła liczne szkolenia m.in. w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Laboratorium Edukacji i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Centrum Rozwiązań, Stowarzyszeniu „Niebieska Linia”, Centrum Terapii Poznawczo- Behawioralnej.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła pracując m.in. w Hospicjum, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Domu Pomocy Społecznej, NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej "Zdrowa Rodzina", Zespole Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Hańsku, Publicznego Gimnazjum w Dubecznie, Szkole Podstawowej nr 3 we Włodawie oraz prowadząc szkolenia z zakresu umiejętności psychospołecznych.

"W swojej pracy wykorzystuję filozofię i narzędzia podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach. Pracując z klientami skupiam się m.in. na ich zasobach, starając się pomóc im odnaleźć w sobie moc i umiejętności do tego, by szli w kierunku rozwiązań".

Rejestracja telefoniczna:
722 147 437

© Pracownia Psychologiczna we Włodawie. Psycholog Magdalena Buchman.
Ul. Sadowa 2, 22-200 Włodawa. 722 147 437 magdalena.buchman@o2.pl