www.badaniakierowcow.xyz

Szkolenia. Zajęcia Warsztatowe.


Usługi w zakresie prowadzenia szkoleń i warsztatów rozwijających umiejętności psychospołeczne:

∗ Cena uzależniona od długości warsztatów i grupy docelowej.

Rejestracja telefoniczna:
722 147 437

© Pracownia Psychologiczna we Włodawie. Psycholog Magdalena Buchman.
Ul. Sadowa 2, 22-200 Włodawa. 722 147 437 magdalena.buchman@o2.pl